+357 25 37 37 36 •

Frequently Asked Questions

Η ενημέρωση είναι η καλύτερη ... πρόληψη

Η μαστογραφία είναι μια εξέταση κλειδί για τον έλεγχο καρκίνου του μαστού και σωτήρια για τις γυναίκες, καθώς μπορεί να διαγνώσει τον καρκίνο σε αρχικό στάδιο, όπου η θεραπεία είναι πιο αποτελεσματική. Οι γυναίκες γνωρίζουν ότι από μια ηλικία και μετά πρέπει να κάνουν μαστογραφία, πολλές από αυτές όμως δεν είναι συνεπείς στην ετήσια επανάληψη της εξέτασης. Κάποιες έρευνες μάλιστα έδειξαν ότι υπάρχουν και γυναίκες που δεν έχουν κάνει ποτέ μαστογραφία. Οι λόγοι για τους οποίους μια γυναίκα αποφεύγει τη μαστογραφία είναι η αμέλεια, ο φόβος ότι θα πονέσει, ο φόβος για το αποτέλεσμα , η άγνοια και ίσως η πεποίθηση ότι σε αυτήν δεν θα συμβεί ποτέ κάτι κακό. Ο κίνδυνος του καρκίνου του μαστού δυστυχώς αυξάνεται με την πάροδο της ηλικίας γι' αυτό και ο ετήσιος έλεγχος των γυναικών με μαστογραφία γίνεται όλο και πιο απαραίτητος ώστε να μειωθούν τα ποσοστά θανάτων από τη νόσο αυτή. Η πρόληψη σώζει ζωές!

Οι γυναίκες, θα πρέπει ανάλογα με την ηλικία τους και το οικογενειακό τους ιστορικό, να ελέγχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τους μαστούς τους. Σε γυναίκες χωρίς οικογενειακό ιστορικό, η πρώτη μαστογραφία (μαστογραφία αναφοράς), όπως λέγεται, θα πρέπει να γίνεται μεταξύ 38 και 40 ετών. Σε νεαρότερη ηλικία μπορεί να γίνει μαστογραφία όταν υπάρχει κλινικό ή υπερηχογραφικό εύρημα.

Γυναίκες με επιβαρημένο ιστορικό, που έχουν δηλαδή πρώτου ή δευτέρου βαθμού συγγενή με καρκίνο του μαστού, θα πρέπει να ξεκινήσουν τον έλεγχο με μαστογραφία περίπου 10 χρόνια πιο νωρίς από την ηλικία στην οποία εμφανίστηκε ο καρκίνος του μαστού στο μέλος της οικογένειας.

Σε γυναίκες ηλικίας 25-30 ετών δεν συνηθίζεται η μαστογραφία, λόγω του ότι ο μαζικός αδένας είναι πολύ πυκνός και κατά συνέπεια η εξέταση είναι χαμηλής διαγνωστικής αξίας. Επιπλέον οι μαστοί είναι περισσότερο ευαίσθητοι στην ακτινοβολία και γι’ αυτό αποφεύγουμε να ακτινοβολούμε αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος. Στην περίπτωση που υπάρχει κλινικά κάποιο εύρημα, τότε γίνεται μαστογραφία σε οποιαδήποτε ηλικία και αν είναι η γυναίκα. Αν μια γυναίκα έχει συγγενή με καρκίνο του μαστού μπορεί να υποβάλλεται σε κλινική εξέταση και υπερηχογράφημα μαστών ανα τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι να μπορέσει να κάνει την πρώτη της μαστογραφία, η οποία πρέπει να γίνει 10 χρόνια πιο νωρίς από την ηλικία στην οποία εμφανίστηκε ο καρκίνος του μαστού στο μέλος της οικογένειας της.

Μετά την ηλικία των 40 ετών ο κίνδυνος του καρκίνου του μαστού αυξάνεται κάθε χρόνo. Αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλώνει μια γυναίκα οι πιθανότητες να πάθει καρκίνο του μαστού αυξάνονται. Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες της Αμερικανικής Εταιρείας Καρκίνου, οι γυναίκες 45 έως 55 ετών πρέπει πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν μαστογραφία κάθε χρόνο, μεταξύ 40-45 και μετά τα 55 έτη, η μαστογραφία πρέπει να γίνεται ανά 1 ή 2 χρόνια ανάλογα με την περίπτωση, για όσο διάστημα η γυναίκα έχει καλή υγεία και το προσδόκιμο ζωής της είναι τουλάχιστον δέκα χρόνια. Αξίζει να αναφερθεί ότι σε νεαρότερες ηλικίες, οι πιθανότητες επιθετικού καρκίνου είναι περισσότερες και έχει μεγάλη σημασία ο ετήσιος έλεγχος, λόγω του ότι η εξέλιξη του είναι πολύ γρήγορη. Ο έλεγχος με μαστογραφία κάθε χρόνο παραμένει σημαντικός, γιατί μπορεί να εντοπίσει σε πολύ αρχικό στάδιο τον καρκίνο του μαστού, με αποτέλεσμα καλύτερη πρόγνωση και θεραπεία.

Είναι καλό η μαστογραφία να γίνεται μεταξύ της 7ης και της 12ης ημέρας του κύκλου, μετρώντας από την πρώτη ημέρα που εμφανίστηκε η έμμηνος ρύση και όχι από το τέλος της περιόδου Ο λόγος είναι ότι ο μαστός διογκώνεται μετά την ωορρηξία και απεικονιστικά αυξάνεται η πυκνότητα του, γεγονός που μπορεί οδηγήσει σε ψευδή διάγνωση.

Είναι αξιόπιστη και παραμένει η εξέταση εκλογής για την ανίχνευση του πρώιμου καρκίνου, λόγω της ικανότητας της να απεικονίζει τις μικροεπασβεστώσεις. Για να γίνεται όμως πιο σωστή διάγνωση θα πρέπει η μαστογραφία να συμπληρώνεται με κλινική εξέταση και υπερηχογράφημα μαστών. Σήμερα, με τη χρήση της ψηφιακής μαστογραφίας, έχουμε πιο αξιόπιστα αποτελέσματα και σε συνδυασμό με το υπερηχογράφημα και την κλινική εξέταση έχουν αυξηθεί τα ποσοστά έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού.

H μαστογραφία δεν είναι επώδυνη εξέταση. Κατα την διαδικασία της εξέτασης ασκείται μια ελαφρά πίεση στο μαστό, που είναι απαραίτητη για την καλύτερη και σαφέστερη απεικόνιση του μαστικού παρεγχύματος. Στις περιπτώσεις πυκνών μαστών ασκείται μεγαλύτερη πίεση, μέχρι το σημείο που αυτή είναι ανεκτή από την ασθενή. Στη ψηφιακή μαστογραφία, ασκείται ακόμα λιγότερη πίεση, λόγω της μεγαλύτερης ευκρίνειας της ψηφιακής εικόνας, με αποτέλεσμα η εξέταση να γίνεται πιο άνετη.

Μας δίνει πληροφορίες για ψηλαφητές ή μη ψηλαφητές βλάβες του μαστού που μπορεί να είναι καλοήθεις ή κακοήθεις. Οι μή ψηλαφητές βλάβες απεικονίζονται στη μαστογραφία ενώ δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτές από τον κλινικό ιατρό ή την ίδια την γυναίκα κατα την αυτοεξέταση. Στη μαστογραφία, εκτός από τον καρκίνο μπορούμε να διαπιστώσουμε την ύπαρξη αποτιτανώσεων, κύστεων, λιπωμάτων, ιναδενωμάτων, αμαρτωμάτων και διάφορων άλλων καλοήθων παθήσεων του μαστού.

Κάποιες φορές μπορεί να δώσει λάθος αποτελέσματα. Διεθνώς τα ποσοστά των ψευδών αποτελεσμάτων κυμαίνονται μεταξύ 10% και 15% και συνήθως οφείλονται στην αυξημένη πυκνότητα του ινοαδενικού στοιχείου (πυκνοί μαστοί) που μπορεί να επικαλύψει τη βλάβη (ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα) ή στην επιπροβολή των ινοαδενικών στοιχείων του μαστού με τρόπο ώστε να απεικονίζουν ψευδώς μια βλάβη (ψευδώς θετικό αποτέλεσμα). Τα σωστά αποτελέσματα εξαρτώνται κυρίως από την ποιότητα της μαστογραφίας και την πείρα του ακτινολόγου ιατρού.

Οι μελέτες έχουν δείξει οτι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της ανάπτυξης καρκίνου του μαστού και της μαστογραφίας, λόγω του ότι το ποσό της ακτινοβολίας που λαμβάνει η ασθενής είναι εξαιρετικά χαμηλό. Η δόση ακτινοβολίας της μαστογραφίας είναι αμελητέα μπροστά στο ενδεχόμενο όφελος της πρόωρης διάγνωσης ενός καρκίνου του μαστού.

Ναι είναι πιο αξιόπιστη. Η βασική διαφορά της κλασικής ή αναλογικής μαστογραφίας με την ψηφιακή μαστογραφία είναι ότι στην αναλογική χρησιμοποιείται το φιλμ ως μέσο καταγραφής διαγνωστικών εικόνων, ενώ στην ψηφιακή χρησιμοποιείται ψηφιακός ανιχνευτής και ηλεκτρονικός υπολογιστής. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε μαστογραφίες καλύτερης ευκρίνειας, με πιο αξιόπιστα αποτελέσματα και με χαμηλότερη ακτινοβολία.

Η διαφορά της μιας μαστογραφίας από την άλλη έγκειται στο γεγονός ότι η ψηφιακή μαστογραφία είναι ιδανική μέθοδος για τις γυναίκες νεαρής ηλικίας, τις γυναίκες με πυκνούς μαστούς, καθώς και για εκείνες με προθέματα σιλικόνης, ενώ δεν έχουν αναφερθεί μέχρι σήμερα κίνδυνοι, ούτε παρενέργειες, όταν γίνεται σωστή χρήση της.

Όταν έχει γίνει ολική μαστεκτομή, η γυναίκα δεν μπορεί να υποβληθεί σε μαστογραφία από την πλευρά που έχει αφαιρεθεί ο μαστός. Είναι όμως επιβεβλημένο να υποβάλλεται σε μαστογραφία στον άλλο μαστό κάθε χρόνο. Στην περίπτωση όμως της μερικής μαστεκτομής, η γυναίκα μπορεί και πρέπει να υποβάλλεται σε μαστογραφία και στους δύο μαστούς.

Πολλές φορες χρειάζεται η γυναίκα να υποβληθεί και σε κάποιες άλλες συμπληρωματικές εξετάσεις, όπως είναι η κλινική εξέταση και το υπερηχογράφημα, για να υπάρχει σωστή και αξιόπιστη διάγνωση. Ασφαλώς η μαστογραφία πλεονεκτεί στην ανακάλυψη μη ψηλαφητών βλαβών, αλλά και εκεί θα πρέπει να γίνονται επιπλέον εξετάσεις όπως ο υπερηχογραφικός έλεγχος.

Αυτό μπορεί να γίνει είτε με ραντεβού μέσω διαδικτύου είτε τηλεφωνικώς.

Για τη λήψη της μαστογραφίας ο κάθε μαστός θα τοποθετηθεί σε ειδική θέση ανάμεσα σε δύο παράλληλα πίεστρα του μηχανήματος. Τα πίεστρα συμπιέζουν το μαστό σε βαθμό που να είναι ανεκτό στην ασθενή και ακολούθως λαμβάνονται δύο ακτινογραφικές λήψεις σε κάθε μαστό. Σε ορισμένες περιπτώσεις εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον ιατρό γίνονται συμπληρωματικές λήψεις. Η ψηφιακή μαστογραφία διαρκεί λιγότερο από 8 λεπτά. Η μαστογραφία απεικονίζεται αυτόματα στην οθόνη του υπολογιστή για να αξιολογηθεί από τον ακτινολόγο ιατρό και τα αποτελέσματα είναι έτοιμα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Το κόστος της ψηφιακής μαστογραφίας ανέρχεται στα 120 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και ο υπερηχογραφικός έλεγχος. Σε άπορους και συνταξιούχους γίνονται ειδικές τιμές. Σε περίπτωση που έχετε ιδιωτική ασφάλεια ή ανήκετε σε κάποια συντεχνία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε.

H τομοσύνθεση ή τρισδιάστατη μαστογραφία είναι μια καινούργια τρισδιάστατη (3D) τεχνολογία απεικόνισης, με υψηλότερη διαγνωστική ακρίβεια στη διάγνωση των παθήσεων του μαστού έναντι της κλασσικής μαστογραφίας. Με την τομοσύνθεση, ο μαστός απεικονίζεται με πολλαπλές τομές του ενός χιλιοστού, με αποτέλεσμα να μπορεί να ξεχωρίζει τους φυσιολογικούς ιστούς από τη βλάβη, διευκολύνοντας την ανίχνευση των ύποπτων από τα καλοήθη χαρακτηριστικά ακόμα και της πλέον μικρής βλάβης.

Το κόστος της Μαστογραφίας 3D – Τομοσύνθεσης ανέρχεται στα 150 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και υπερηχογραφικός έλεγχος και συνθετική μαστογραφία (από ανασύνθεση εικόνων τομοσύνθεσης). Σε άπορους και συνταξιούχους γίνονται ειδικές τιμές. Σε περίπτωση που έχετε ιδιωτική ασφάλεια ή ανήκετε σε κάποια συντεχνία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε.

Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνετε; +357 25 37 37 36

Επικοινωνήστε μαζί μας!